Hodnotenie recenzií

Číselné a slovné hodnotenie recenzií našej redakcie. Približne podľa tohto „kľúča“ sa riadime. Každý redaktor má však svoj vlastný pohľad na album, názory redakcie sa môžu rôzniť, no za publikovaným si stojíme.

Klenot / 10
– Týmto hodnotením vyznačujeme len skutočne nezvyčajné, originálne a priam kultové nahrávky, ktoré v sebe nosia ducha hudobného a umeleckého génia po všetkých stránkach.ňä

Výborné / 9
– Albumy, ktoré sú výborné nás väčšinou chytia na prvý posluch, no ani po viacerých vypočutiach nestrácajú svoju kvalitu, netrpia typickým syndrómom „vyprchania“ a uchovajú sa dlho v pamäti.

Veľmi dobré 8
– Od nadpriemeru prechádzame k nahrávkam, ktoré sú skutočne veľmi dobré je to ten druh hudby, ktorý subjektívne označíme týmto výrazom a nahrávku s radosťou púšťame do prehrávača častejšie.

Nadpriemer 7
– V tejto hodnotiacej kategórii už začíname triediť kvalitnejší materiál, ktorý vybočuje z radu bežných
nahrákov, ktorým hovoríme „ničím neurazia“.

Priemer 6-5
– Taký ten priemer hudobný, ktorý niekedy lavíruje svojou buď fádnosťou alebo nestálosťou od podpriemeru k priemeru. Väčšinou sú to hudobne kvalitne zvládnuté nahrávky, no nič viac po sebe
nezanechávajú.

Podpriemer 4
– Podpriemer je niečo čo dostáva malé hodnotenie na základe hudobnej aj textovej časti, celkovo pôsobí fádne, šedo no človek si tu ešte nájde svetlé stránky.

Slabé 3-2
– Slabý materiál máte problém dopočúvať a niekedy skutočne bojujete s tým aby ste niečo pri písaní zo seba vydali. Aj také sa stáva.

Hrozné 1-0
– Toto pri všetkej úcte po jednom vypočutí (ak to daný človek vydrží) zahadzuje do koša.