Kontakt

Na Bese je zásadou recenzovať originálne nosiče (CD, MC, LP). Recenzie fyzických nosičov majú vždy prednosť pred digitálnymi. Nerecenzujeme však „streamy“ a „youtube kvalitu“.

Mail: beswebzine@gmail.com

Facebook


On Bes we have principle to review as first physical copies of your work (CD, MC, LP). We dont review streams and youtube quality.