Akropole Závist – Zpřítomnění: zásadní proměna keltského oppida Závist

Na území Čech se dá nalézt mnoho míst, na nichž kdysi stávala keltská oppida či později slovanská hradiště. Jedním z nich je také Závist nacházející se v obci Dolní Břežany ve Středních Čechách. Archeologický výzkum místního osídlení, které zde přetrvávalo od doby bronzové až do (pravděpodobně) 10 století n. l., byl prováděn v letech 1963 – 1990 a byly zde nalezeny jak základy některých staveb, tak četné nálezy vypovídající o materiální kultuře napříč všemi obdobími, kdy zde různá osídlení stála. Závist, tak jak jsou na ni její návštěvníci už leta zvyklí, by se však v brzké době mohla zásadně proměnit.


Obec Dolní Břežany, pod níž Závist spadá, se smluvně domluvila se současným majitelem pozemku, na němž se hradiště nachází – Arcibiskupstvím pražským – na realizaci dvou projektů. Tím prvním je vybudování rozhledny. Tato plánovaná 31 m vysoká stavba z modřínového dřeva a plechu, která bude ukotvena ve třech betonových patkách, by měla být dokončena 3. září 2023 a její stavba již byla zahájena.

Tím možná zásadnějším je ovšem projekt nazvaný „Akropole Závist – Zpřítomnění“. V místech nálezu původních staveb oppida je v plánu postavit vyvýšenou pochozí plochu rámovanou železobetonovou obrubou vyplněnou dobře utaženým mlatem. V něm pak budou „plavat“ železobetonové desky různých barev, které budou kopírovat základy jednotlivých budov. Vznikne tak vyvýšený obrazec, který by měl zdůrazňovat rozložení staveb v rámci oppida. Níže je prezentován hrubý nákres, který je součástí dokumentu „Smlouva o právu stavby veřejně přístupné rozhledny dle projektové dokumentace Akropole Závist – Zpřítomnění“. Dokument je přiložen volně k nahlédnutí na konci tohoto článku. Nákres ukazuje začlenění „obrazce“ v kontextu prostoru a byť se nejedná o nijak komplexní vizualizaci, dává tušit alespoň přibližnou podobu a estetické směřování projektu.

Akropole Závist - Zpřítomnění: Vizualizace

Závist byla obývána od doby bronzové. Oppidum zde nalezené pochází zhruba z roku 180 př. n. l. a bylo obýváno cca 150 let. Archeologický výzkum oppida probíhal v letech 1963 – 1990 a v roce 1989 bylo zapsáno jako Národní kulturní památka. V oblasti oppida jsou dva naučné okruhy, místní regionální informační centrum má připravený také bohatý program pro školy. Lidé sem ovšem nechodí pouze za poznáním nebo na turistické výšlapy. Toto místo si oblíbili také reenactoři, šermíři a (novo)pohané, kteří zde oslavují svátky slunovratu, samhainu apod. Za účelem zdůraznit také tuto funkci se historický obchod Drakkaria rozhodl zde na vlastní náklady postavit dřevěnou sochu Cernunna vysokou přes 2 metry. Jeho následné umístění však bylo zamítnuto, jelikož „v důsledku vztyčení sochy by došlo k narušení vzhledu a charakteru místa, které z dlouhodobého hlediska disponuje zachovaným panoramatem a to jak vnitřním, vnímaným při prohlídce lokality, tak vnějším v dálkových pohledech.“

O projektu Akropole Závist – Zpřítomnění se zatím příliš nemluví. Není ale pochyb o tom, že až se o něm dostane více informací k veřejnosti, mohl by rozdmýchat nejednu vášnivou diskuzi a stát se značně kontroverzním. Jaký názor máte na tuto možnou proměnu Závisti vy?

Fotografie jsou majetkem Drakkaria s.r.o.

 

Napsal: Mythago


Zdroje:

Smlouva o právu stavby veřejně přístupné rozhledny dle projektové dokumentace Akropole Závist – Zpřítomnění

Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení záměru „Akropole Závist – Zpřítomnění“ v k.ú. Lhota u Dolních Břežan

Vyhodnocení vlivu záměru AKROPOLE ZÁVIST – ZPŘÍTOMNĚNÍ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Author: Mythago

Redaktor a grafik

1 thought on “Akropole Závist – Zpřítomnění: zásadní proměna keltského oppida Závist

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *