Memento Mori III. – Kniežacie mohyly (Dolné Janíky, Dunajská Lužná, Čukárska Paka)

Sú to už dlhé štyri roky, čo sme sa venovali téme smrti a pochovávania v spojitosti s blackmetalovou hudbou. V dvoch pokračovaniach sme rozobrali tie najzaujímavejšie mestské cintoríny v Bratislave a v Košiciach. Dnes zablúdime ešte hlbšie do histórie a pozrieme sa na kniežacie mohyly v okolí Bratislavy. Vybral som tri zaujímavé lokality, ktoré dokumentujú pochovávanie na našom území v staršej dobe železnej v období z 8. – 5. storočia p. n. l. (halštatská doba). Presnejšie označenie kultúry, pod ktorú spadajú tieto mohylové hroby je kalenderberská (etnikum pravdepodobne príbuzné s Ilýrmi). „Kniežacie“ označenie mohýl súvisí s pochovávaním hlavne vládnucej vrstvy spoločnosti. Pochovávalo sa žiarovým spôsobom, teda spaľovaním do centrálnej časti mohyly. Pohrebnú výbavu hrobových komôr tvorili pestro maľované hlinené nádoby rôznych tvarov. Bližšie informácie s bohatou fotografickou dokumentáciou môžete nájsť priamo na stránke obce Dunajská Lužná. Z nájdených nálezov zaujme posvätné zobrazovanie býka v súvislosti so solárnym kultom. Jedinečnosť týchto lokalít je v spôsobe pochovávania na našom území a unikátnych archeologických nálezov. Poďme sa teda pozrieť v akom stave sa nachádzajú jednotlivé preskúmané lokality. 

 

Dolné Janíky

Dolné Janíky predstavujú vizuálne najzaujímavejšiu lokalitu. Nachádzajú sa asi 20km od Bratislavy na severozápadnej časti Žitného ostrova. Malá obec v južnej časti Slovenska ukrýva dva pekne zachované mohylové hroby v blízkosti miestneho cintorína. Stačí zaparkovať na blízkom „parkovisku“ a pomalou chôdzou cez zarastené pole je to približne 5 minút k prvej mohyle a rovnako dlho k nasledujúcej. Mohyly zreteľne vidieť aj pri príchode do Dolných Janíkov z cestnej komunikácie. Stav kniežacích mohýl je obstojný, zo všetkých navštívených lokalít najlepší. Čo je smutné je fakt, že prvá lokalita je znečistená stavebným odpadom, kopami hnoja/zeminy a čiernym potrubím pravdepodobne na vedenie káblov. Pritom ide o národnú kultúrnu pamiatku. 

Mohyla, ktorá sa nachádza zhruba o 200 metrov ďalej na blízkom poli je v reprezentatívnom stave. Je prístupná bez akýchkoľvek problémov. Informačné tabule, ktoré by priniesli návštevníkovi bližšie informácie o lokalite alebo prípadné značenie sa tu nenachádzajú.  

 

Dunajská Lužná

Podobne ako v prípade Dolných Janíkov ide o obec ležiacu v blízkosti hlavného mesta. V tomto prípade naozaj priľahlú, keďže autom sa na miesto z Bratislavy dostanete zhruba do pol hodinky. Dunajská Lužná vznikla zjednotením troch pôvodne samostatných obcí Jánošíkovej, Novej Lipnice a Nových Košarísk. Práve v poslednej spomínanej obci sa nachádza hodnotné archeologické nálezisko piatich kniežacích mohýl. Tie už síce ťažko rozoznáte v teréne, no bohaté nálezy sepulkrálnej keramiky vyzdvihujú dôležitosť tejto lokality. Tým, že mohyly ležia na poľnohospodársky využívanom poli jediným záchytným bodom je trávnatý porast. Z diaľky viditeľný tvar mohyly už však nenájdete. Je otázkou času, kedy sa táto historická lokalita úplne zničí poľnohospodárskou činnosťou a stratí v dejinách.

 

Čukárska Paka

Podobne ako Dolné Janíky aj Čukárskej Paka ponúka návštevníkom zaujímavý vizuálny zážitok. Čukárska Paka ako súčasť obce Veľká Paka sa nachádza v okrese Dunajská Streda v blízkosti mesta Šamorín. Od Bratislavy je obec vzdialená cca 30km. Mohyla sa nachádza priamo v obci v blízkosti jedného z rodinných domov a je dobre viditeľná a pomerne dobre zachovaná. Na vrchu mohyly sa nachádza historický kovový kríž s pomníkom. Zaujímavosťou je, že táto lokalita slúžila svojmu pohrebnému účelu po celé tisícročia. Ako informuje osadená tabuľa v okolí mohyly v stredoveku sa tu aktívne pochovávalo. Mimochodom ide o jedinú informačnú tabuľu, ktorá sa nachádza priamo pri mohyle zo všetkých navštívených lokalít. Podobne ako v prípade ostatných mohýl ide o archeologický pozostatok kalenderberskej kultúry. Bližšie informácie opäť nájdete na oficiálnych stránkach obce Veľká Paka. Čas na presun medzi jednotlivými mohylami nepresiahne 20 minút takže bez akýchkoľvek problémov zvládnete realizovať tento výlet do niekoľkých hodín.

 

Záver článku som si dovolil prepojiť s metalovou hudbou v podobe skupín, ktoré spracovali tému mohýl vo svojich nahrávkach. Ako prvú by som spomenul stálicu domácej scény Krajiny Hmly. Skladba Mohyly pochádza z druhého albumu Poza Čierne Hory. Nechajme prehovoriť Namtarov text.

Nie je v nich nádej na zlaté tróny,
zabudli dávno na chrabrosť a česť.
Ich železné meče zožrala hrdza
a práchnivé telá dávno prekryla zem.

Mohyly stoja večné,
odeté do krvavých snov.
Vôkol nich sa všetko mení,
kým nezmení sa v smrť.

Téma Mohýl sa spomína aj v záverečnom EP Mohyly domácej skupiny Concubia Nocte. Tu sa nachádza skladba s názvom Mohylový Ľud. Text k skladbe napísal a odspieval Černorog z Ancestral Volkhves a jeho podstatu vystihujú nasledujúce verše.

Vyprahnuté pole
Všade roztrieštený čas
Prostred poľa holé
telá objal mráz

Nebo sa len díva
Mlčí zo všetkých síl
Žiadna duša živá
Tam leží ľud mohýl

Pri tejto téme nemôžeme obísť legendu českého doom metalu Dissolving of Prodigy. Pohrebnú tému pochovávania zväčšili na treťom albume Loučení se světem pozemským v skladbe Mohylové hroby.

Člověk bídný na havraních křídlech nechá se nést.
Té barvě smutku budiž odebrána čest.
Až jednou vynesou jej mezi bohy,
neuzře kořist, jen mohylové hroby.
Jen hroby.
Mohylové hroby. Hroby.

Na záver síce bez textu ale s jasným odkazom. Ukrajinský Hate Forest so skladbou Anxiously They Sleep in Tumuli z albumu Hour of the Centaur.

 

Napísal: Blutkrieg


Súvisiace články:
Memento Mori I. – Cintorín Sv. Rozálie, Ondrejský cintorín (Košice, Bratislava)
Memento Mori II. – Cintorín pri Kozej Bráne, Mikulášsky cintorín (Bratislava)
Memento Morti IV. – Ross Bay Cemetery & Ross Bay Cult

Author: Blutkrieg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *