Rozhovor s Algor (2010)

Niekedy je dobré sa obzrieť za minulosťou nášho webzinu a priniesť niečo síce archívne ale zato kvalitné. Dnes Vám prinášame rozhovor s Algor z roku 2010, ktorý zaznamenáva obdobie pred vydaním druhého a zatiaľ posledného albumu Hierofánia. Rozhovor s Aldaronom svojho času pripravili S. a Blutkrieg.


Je to už viac-menej sedem rokov, ktoré uplynuli od Vaše prvého a zatiaľ aj posledného albumu. Čo robila kapela Algor za túto dobu, prečo až taká dlhá odmlka.

Okrem toho, že sme mali viacero iných hudobných aktivít, priebežne sme pracovali aj na nových skladbách. Nič nebolo plánované, všetkému sme nechávali voľný priebeh… Vďaka tejto spontánnosti sa nám podarilo skompletizovať prirodzený, vyzretý materiál, ktorý sme nemuseli nasilu vtesnávať do časových rámcov a zaťažovať jeho obsah podvedomou snahou o odpoveď na dopyt scény. Je to tvorivý proces založený na absolútnej slobode a sloboda je podstatou pravého umenia…

 

Ako posledný materiál ste vydali trojskladbové Promo, v akom štádiu je nahrávanie albumu, poprípade jeho vydanie?

Otázka nahrávania a s ňou súvisiaceho vydania albumu zatiaľ zostáva otvorená. O všetkom rozhodne blízka budúcnosť.

 

Kam sa tematicky posunie Algor na novom albume?

Nová tvorba je z veľkej časti inšpirovaná prácami Mirceu Eliadeho – hlavne jeho poňatím dialektiky „sakrálneho“ a „profánneho“, koncepciou tzv. „onoho času“, ktorý predstavuje ahistorickú sféru mýtických archetypov… Eliade bol presvedčený, že v archaických spoločnostiach mala idea „posvätna“ primárny, kľúčový význam. Ľudské aktivity, úkony, spoločenské normy a pod. majú svoj predobraz v počiatočných božských modeloch, ktoré vznikli „v mýtickom čase“ („v onom čase“). Je to určitý zdroj vzorov so svojím vlastným trvaním nad rámec našej dejinnej reality. Tieto vzory determinujú všetky oblasti ľudskej existencie, prepožičiavajú jej hodnotu a zmysel…

 

Od posledného materiálu sa zmenila i tvár Algoru, zmizli warpainty a typická black metalová image, ktorá Vás charakterizovala v začiatkoch. Kam sa Algor posunul?

Ten „typický black metalový image“ by už nevystihoval nás, ani našu tvorbu. Jednoducho sme od toho, bez zbytočných polemík, upustili…

 

Čo pre vás symbolizuje black metal a jeho poňatie, ako vzbura proti spoločnosti?

Myslím, že môj hodnotový systém nie je viazaný na žiadnu subkultúru a časy, kedy som sa chcel prostredníctvom Black Metalu a nejakej umelej pseudoexkluzivity vymedziť voči majorite, mám už, našťastie, dávno za sebou. Black Metal, a hudba vo všeobecnosti, je pre mňa umeleckou reflexiou najinternejších emócií, túžob, snov, imaginácií… a nie infantilnou formou antispoločenskej revolty.

 

Pripravujete sa na živé vystúpenia s kapelou Hromovlad a Natural Spirit, v akej zostave absolvujete koncertné turné?

Koncerty odohráme s podporou hosťujúcich členov, ktorými sú Stanislav (basa) a Beelphegor z kapely Hromovlad (gitara).

 

Máte v pláne koncertovať aj mimo tohto turné?

Nechcem sa viazať predčasnými vyhláseniami alebo sľubmi, takže zatiaľ iba obligátne „uvidíme“…     

 

Kapelu Algor môžeme zaradiť ako jednu z prvých kapiel, ktoré stáli pri zrode black metalu na Slovensku. Za posledných päť rokov sa na našej scéne objavilo väčšie množstvo kapiel ako Warmarch, Evil, Concubia Nocte, Einsamtod a ďalšie, ktoré pokračujú tam kde vy ste skončili. Ako vnímaš našu domácu scénu a aký je tvoj názor na budúcnosť slovenského undegroundu. 

V mnohých ohľadoch značne skeptický… To sa však netýka iba Slovenska, ale BM scény ako takej… V súčasnosti je Black Metal reprezentovaný hlavne hlúpym gýčom, neschopnými, únavnými kapelami, stádovitými fanúšikmi, povrchným eklekticizmom… Ale napriek tomu, stále existujú skupiny, ktoré rešpektujem. Tie však poväčšine fungujú niekde na periférií záujmu majoritnej časti scény.

 

Na Údere Pohanského Hnevu sa nachádzali svižné a agresívne piesne, čo ťa inšpirovalo a čo ťa inšpiruje pri písaní textov a tvorení hudby?

Debut bol silný hlavne po hudobnej stránke. Vtedajšie texty do seba vstrebali veľké ovplyvnenie nastupujúcou Pagan – black metalovou scénou, ktorá sa v tej dobe v Česko – Slovenskom priestore začínala iba formovať. Je to už starý materiál, v podstate zachytáva tvorbu rokov 1999 – 2002. Za týmto albumom si však stojím a myslím, že nám získal oprávnené uznanie a rešpekt. O aktuálnej inšpirácií som už niečo písal vyššie… Samotná hudba vzniká veľmi uvoľneným spôsobom. V hlave mi víria rôzne melódie, vznášajú sa, vynárajú sa a prenikajú na povrch… Sú to palety širokého spektra pocitov a predstáv, v ktorých sa zrkadlí môj duševný svet… Je to čisté a veľmi osobné…   

 

Vaša spolupráca so slovenskými kapelami sa odzrkadlila na split albume Heathen Brotherhood s kapelami Korium a Hromovlad, plánujete do budúcna nejakú podobnú spoluprácu?

Momentálne nič podobné neplánujeme, prípadnú spoluprácu do budúcnosti nevylučujeme.

 

Ako vnímaš situáciu v ktorej sa ocitajú vydavateľstvá, v dôsledku poklesu predaja MC, CD, LP a DVD nosičov? Myslíš, že je táto krvopotná práca hudobníkov i labelov patrične ocenená?

Je to asi dôsledok mnohých faktorov – predovšetkým ľahkej dostupnosti hudobných titulov (internet), pasivity ľudí, vyčerpaného a predimenzovaného hudobného trhu… Neviem, čo k tomu dodať… S prácou labelov „zvnútra“ nemám skúsenosti, takže to nechcem nejako hodnotiť. To, či je úsilie kapiel docenené, alebo nie, zrejme závisí na individuálnych kritériách, schopnostiach a ambíciách jednotlivých interpretov. Pre mňa osobne je najväčším meradlom úspechu to, že sa vôbec môžem prostredníctvom muziky realizovať a dokážem zo svojho vnútra ťažiť určité hodnoty pre seba a snáď aj pre druhých.

 

Chladné večery a kratšie dni, zima nám už klope na dvere, ako sa cítiš v tomto ročnom období a čo pre teba symbolizuje striedanie ročných období, vidíš v spirituálnych veciach hlbšie súvislosti?

V posledných dňoch som utlmovaný pohľadom na vytrácajúci sa život, unavené Slnko, pribúdajúcu tmu… uväznený v zajatí rozporuplných nálad. Akoby bola všetka energia z umŕtvovaného sveta vťahovaná do útrob zeme, zakonzervovaná do príchodu opätovného znovuzrodenia… Striedanie ročných období je jedným z mnohých prejavov fascinujúcej transcendentálnosti a krásnej, mystickej ambivalencie prírody, ktorá sa manifestuje pre ľudské vedomie neustálym striedaním zrodu a zániku, svetla a tmy, tepla a chladu… Symbol kontinuity života, cyklickosti času, nepretržitého procesu tvorenia… Skryté kódy života, neobsiahnuteľné ľudským poznaním…

 

Algor bola kapela tematicky zameraná na pohanstvo, ako sa reflektuje pohanstvo v tvojom živote? Navštevuje a sláviš pohanské sviatky?

Religiozitu vnímam ako integrálnu súčasť ľudskej prirodzenosti. Obrad je z môjho pohľadu jednak prejavom úcty k božstvu samotnému, ale hlavne ľudskou účasťou na plynulom chode vesmíru – vesmíru, „v ktorom sme“ a „ktorý je v nás. Odhliadnuc od konkrétnych náboženských kontextov, myslím, že vzťah medzi človekom a „niečím“, čo ho presahuje, je nepretržitý a vo svojej podstate bytostný. Preto nechcem redukovať náboženský život iba na kultovú a devotívnu činnosť (napriek tomu, že je veľmi dôležitá a v podstate slúži ako prostriedok k udržiavaniu tohto „vzťahu“), teda na samotné sviatky, obrady, modlitby a pod. Je to neustále prebiehajúca interakcia medzi mikrokozmom a makrokozmom…

Toto sú však pomerne zložité a zdĺhavé témy, preto moje slová treba brať iba ako určité načrtnutie základnej myšlienkovej línie. Vo viere odhaľujem obrovskú vnútornú slobodu, živenú túžbou po sebapoznávaní a nazeraní univerza v celej pavučine vzájomne prepojených vzťahov a súvislostí… Je to nikdy nekončiaca túžba po objavovaní duchovných prameňov a právd…

 

My, ako vždy prenechávame posledné slová tebe!

Ďakujem za rozhovor, prajem všetko dobré Vám, aj Vašim čitateľom.

 

Author: Blutkrieg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *