Rozhovor s Ancestral Volkhves (2011)

Nakoľko sme si pomerne nedávno pripomenuli Ancestral Volkhves recenziou na ich debutový album Son o Iriyi a spomienkovým článkom Pagan Black Metal na Slovensku časť II. – V znamení slnka, bolo by na miestne vrátiť sa k rozhovoru, z ktorého článok čerpal. S Dodom a Černorogom sa v roku 2011 rozpraval náš šéfredaktor S.


Pozdrav do Svidníka. Sláva Vám Ancestral Volkhves! Hneď na úvod mi nedá neopýtať sa na vašu cestu na Ukrajinu. Aká bola cesta, koľko koncertov ste odohrali a s akými kapelami?

Dod: Cesta bola únavná, dlhá a mrazivá. Na 3000 km sme odohrali 3 koncerty v Kyjeve, Charkove a Dnepropetrovsku. Viac-menej lokálne kapely nám robili support, najznámejšia z nich bola azda Natural Spirit.

 

Ako vás privítalo ukrajinské publikum? V čom vidíte rozdiely medzi domácimi a ukrajinskými koncertami? Má Ukrajina rovnaký problém ako Slovensko s návštevnosťou koncertov?

Černorog: Osobne som mal pocit, že ukrajinské publikum bolo veľmi otvorené našej hudbe. Získali sme mnoho známych a kontaktov. Ľudia sa vyslovili, že by nás tam radi videli zas, a to je asi ten najlepší signál od poslucháča. Čo sa týka tých rozdielov v koncertoch, zdalo sa mi to tam lepšie organizačne zvládnuté než väčšina koncertov na Slovensku a taktiež zvukári sa činili. Návštevnosť koncertov je však podobná ako u nás, čiže nie je to bohviečo. Bolo nám povedané, že je to hlavne kvôli tomu, že tieto veľké mestá sú úplne presýtené koncertami.

 

Keď sa už bavíme o východoslovanskej scéne, čo hovoríte na kapely ako Dub Buk, Nokturnal Mortum, Drudkh či Khors?

Černorog: Asi by bolo zbytočné sa vyjadrovať ku každej osobitne. Všade tam totiž existuje pomerne veľa dôvodov, prečo mať tú-ktorú kapelu rád. Takže u mňa rešpekt.

 

(fotka z oficiálnej fb stránky Ancestral Volkhves)

Zo začiatku sa budem pýtať netradične, no ovláda niekto z vás ukrajinský jazyk? Vo vašich textoch používate aj rusínske nárečie, poviete nám o tom niečo bližšie? Myslím teda či ste vy sami Rusíni, aký máte vzťah celkovo k tejto kultúre?

Dod: Áno, máme rusínske korene a aj sa k nim hrdo hlásime. Tento jazyk je starobylý, veľmi sa nevyvíjal a preto ma veľmi blízko k staroslovančine, nuž aj preto sa s ním dá pomerne ľahko dohovoriť s inými slovanskými národmi.

Černorog: Po ukrajinsky nehovoríme. Dohovoríme sa ale po rusky. Myslím si však, že čo-to vyrozumieť sa dá z každého slovanského jazyka. Ukrajinčina je tiež veľmi podobná rusínčine. A už by som ani nehovoril o nárečí, keďže už je z nej kodifikovaný jazyk.

 

Nie je tajomstvom, že tento rok plánujete vydať nový album, chcel by som sa teda opýtať na bližšie podrobnosti k novinke. Plánujete použiť rusínske nárečie aj na tomto albume alebo si prizvať hosťa ako to bolo na albume Perun do Vas!!! ? Kedy plánujete vydanie a čo môžeme od Ancestral Volkhves očakávať?

Dod: Úplne novému albumu bude ešte predchádzať náš najstarší výtvor, ktorý chceme oficiálne nahrať a vydať… Bude sa volať „K vorotam tainy“ a bude obsahovať naše najstaršie skladby v novom šate plus čo-to z novej tvorby. Nad prizývaním hosťa sme zatiaľ neuvažovali.

 

Máte predstavu kedy by sme sa mohli dočkať „K vorotam tainy“? Bude to koncept plnohodnotného albumu?

Černorog: Konceptuálne by sme mohli hovoriť o riadnom albume. Obsahovo však bude zasahovať jednak do našich najstarších časov a doplnený bude o nové skladby. Nechcem zatiaľ presne uvádzať, kedy by mohol vyjsť, skrátka, niekedy tohto roku.

 

 

Od vydania spomínaného albumu Perun do Vas!!! sa udialo množstvo personálnych zmien, môžeš nám popísať bližšie čo sa v kapele udialo, aké boli dôvody a dopady na kapelu? Ty sám si vymenil bicie za gitaru, čo bolo toho dôvodom?

Dod: Personálne zmeny od nášho počiatku sú úplne nepodstatné, keďže podstatou kapely sme boli vždy 3 členovia, MiroSlav (Gamayun), ja a Cernorog. Ostatní členovia boli viac-menej „session members“ na live vystúpenia. Takých máme aj teraz, vplyv na tvorbu nemal nikto z nich. A keďže nič nie je večné, ani sám Immortal, kde ostal len Abbath, no napriek tomu funguje ďalej, tak aj my; MiroSlav nás opustil, vydal sa inam, a my ostávame ako doteraz a napredujeme ďalej. Ja som prešiel na gitaru na live vystúpeniach, bicie na ďalších albumoch však budem nahrávať ja, takže nič tragické by som v tom nevidel. Zostavu časom doplnil na base Steger.

 

Z pôvodnej zostavy ste teda ostali len ty (Černorog) a Dod, ako medzi vás zapadli noví členovia?

Černorog: Ako už spomenul Dod, ide viac-menej o výpomoc na živákoch. Uvidíme, ako sa vyvinie spolupráca ďalej. Výborne zapadol Steger, o ktorom musím povedať, že je jednak oživujúcim elementom v AV a ktorého svedomitosť a zodpovednosť nás presvedčila o tom, že sa môže stať pevnou súčasťou AV.

 

Keď sa obhliadneme späť k vášmu druhému radovému albumu, na ktorom ste mali ako hosťa Mášu z Arkony, príde mi to ako výborné oživenie. Čo vás viedlo k tomu? Aké máte vzťahy s touto kapelou, ktorá sa za posledné roky dostala medzi tie komerčne známejšie kapely a často kolujú reči o nafúkanosti tohto ruského zoskupenia? Čo si o tom myslíte?

Dod: S Arkonou máme nadštandardné vzťahy, ako aj s mnohými inými kapelami. Potrebovali sme personifikovať žensky element v našej tvorbe, a tak sme sa dohodli s Mašou na manifestovaní tohto elementu prostredníctvom jej hlasu. Aj v ďalšej tvorbe budeme používať rôzne dokresľovacie elementy, takže si myslím, je sa načo tešiť. Aj na live vystúpeniach.

Černorog: Majú byť na čo hrdí, či nie?

 

 

Od prvého albumu Son o Iryi (2004) sa venuje tematika vašich textov slovanskému rodnoveriu (pohanstvu), čo vás vedie k tomu aby ste tvorili lyriku v tomto duchu?

Dod: Vedie nás k tomu nás duch, ktorý je síce slovansky, ale duchovno nie je len o národe, je o poznávaní tajomna, a v neposlednom rade sama seba. My k tomu používame obrazy ktoré sú staré tisícročia, rozprávane duchovnými našich predkov – Volchvami, v časoch dávnych i nedávnych. Je to romantika pre ducha.

Inak slovo „pohanský“ by som tu radšej nepoužíval, keďže jeho význam je trochu inde ako sa zaužíval („haniť, pohaniť“).

Černorog: Lyrika sa venuje v prvom rade životu a človeku. Je tisíc spôsobov, ako vyjadriť myšlienku. My ju vyjadrujeme takto, pretože ako plynul čas, dejiny dospeli až k nám a my sme súčasťou tejto našej kultúry. Snažíme sa v nej nájsť miesto pre našu tvorbu ako odraz nášho (ne)ľudského uchopenia rozličných tém. O rodnoverí a pohanstve by som nehovoril.

 

Sú teda slovanskí bohovia len kultúrnym pozostatkom minulosti, alebo symbolizujú pre vás niečo vyššie?

Dod: Ako som povedal, je to romantika pre ducha, kde obrazy a symboly prehovárajú do duše človeka. Kto akú váhu tomu dá, taký zážitok si z toho odnesie.. Niekto rozprávkový, iný zase žiaden.

Černorog: Odmietam sa v tomto kontexte baviť o nejakých osobných božstvách. Ide hlavne o symboly označujúce určité vybrané kultúrne charakteristiky, hodnoty, postoje, vzorce správania. Ide o jedno z najstarších poňatí a interpretácií materiálnej reality a duchovna. Všetky tieto významy je potrebné neustále prehodnocovať a zvažovať. Treba posúdiť, či ide už len, ako vravíš, o kultúrny pozostatok, alebo nejakú peknú tradíciu, alebo či ide o reálne fungujúci konštrukt ako v rovine osobnej, tak aj všeobecnej. Podľa toho ja prisudzujem váhu tomu-ktorému fenoménu, v našom prípade fenoménu slovanských božstiev. Preto si neviem predstaviť, že by som sa mal zúčastňovať nejakých obradov. Je to pre mňa len krásna tradícia, ale na druhej strane, ako som povedal, fandím ľuďom, ktorí venujú svoj čas a energiu jej zachovávaniu.

 

(fotka z oficiálnej fb stránky Ancestral Volkhves)

Na Slovensku existuje niekoľko slovanských rodnoverských občín, ktoré usporadúvajú obrady a sviatky, zúčastnili ste sa niekedy takýchto akcií? Aký je váš názor na tieto uskupenia?

Dod: Existuje taká imaginárna „deľba práce“, my šírime odkaz prostredníctvom našej tvorby, niekto iný sa venuje udržiavaniu tradícií, niekto zase zapisuje rozprávky. Z časového hľadiska nie je možné sa venovať všetkému, a žiaľ ani ja sa z časových dôvodov nezúčastňujem rôznych aktivít týchto občín, zaiste tu ale majú svoje miesto.

Černorog: Osobne si myslím, že sa názorovo a myšlienkovo nachádzam úplne niekde inde. Ak by som chcel sláviť sviatky a zúčastňovať sa obradov, môžem kľudne zorganizovať prvomájový sprievod, alebo zájsť do kostola. Som ale svojim spôsobom rád, že existujú ľudia, ktorí venujú svoj čas zachovávaniu tradícií na rozdiel od nás, anti-tradicionalistov. Ich do tmy 

 

Teraz odľahčíme tému, no nedá mi sa ťa nespýtať Dod, na tvoju gitaru, ktorá je pomaľovaná bleskami, prečo je to tak?

Dod: Blesky sú predsa atribútom Hromovládneho, hehe.

Černorog: A ešte aj celkom štandardným prevedením amerických ESP a Jackson gitár.

 

Černorog má zjavne zmysel pre humor, no ja sa Ťa teraz opýtam. Ty sám hráš na gitare, čo potvrdzuje aj tvoj projekt (Warxath), nepremýšľali ste že nahradíš po rošádach v zostave post gitaristu?

Černorog: Nahrávať gitary samozrejme budem. Na koncertoch však zrejme ostaneme verní tomuto variantu, aký máme zaužívaný doteraz.

 

 

Na koncertoch hrávate piesne z albumu Perun do Vas!!! v ktorých sú aj pasáže s Mášinými vokálmi, ako zvládaš odspievanie týchto pasáži, keďže poloha jej hlasu je niekde inde ako tvoja?

Černorog: Nech sa snažím ako chcem, ženský hlas zo seba nie a nie vydať. Ale posuniem to o oktávu a keď sa na vystúpení trošku počujem a nemusím tlačiť na hlas pri škrekoch, tak to aj celkom obstojne zaspievam.

 

Videl som vás niekoľko krát naživo, z toho raz v Nitre na Dark Nights Symphony, no práve vtedy vám vystúpenie nevyšlo, bolo to neisté aj zo strany gitaristov, bubeníka a rovnako ani čisté tóny ti nevyšli, kvôli čomu sa tak pokazil tento koncert?

Černorog: Na počudovanie sme sa v Nitre, kde zvykne byť všetko ok, nepočuli. Pri klubových koncertoch je to veľmi častá vec. Myslím, že to bola príčina, z ktorej vo veľkej miere vyplynula neistota. Verím, že sa to viac opakovať nebude.

 

Plánujete nejaké koncerty do budúcnosti, ktoré krajiny by ste chceli navštíviť?

Dod: Pripravujeme akcie k 10.výročiu existencie kapely, dúfame, že zaujme fans aj vizuálne, a že sa skoro s Vami všetkými uvidíme.

Černorog: Na jeseň sa pripravuje šnúra koncertov pri príležitosti nášho 10. výročia a v podstate už aj 10. výročia kapely Infer. Veríme teda, že prostredníctvom tejto udalosti dostaneme AV na miesta, kde sme ešte nehrali, neboli.

 

Ak by som vás chcel prísť navštíviť na severovýchod Slovenska, kde by ste ma zobrali? Aké mieste by ste mi ukázali a čo vám je srdcu najbližšie?

Černorog: Pre mňa je krásne všetko, čo leží na sever od nás, smerom k hraniciam s Poľskom.

 

Ďakujem kapele Ancestral Volkhves za rozhovor, som veľmi rád, že ste nám vyšli v ústrety! Posledné riadky nech sú písané vašou rukou!

Černorog: Perun do Vas!

Author: S.

Zakladateľ a šéfredaktor Besu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *