Etnofilm Čadca – 20. ročník

Keďže sa Bes webzine začal venovať okrem muziky aj širšiemu obsahu (ako napríklad knižným recenziám, či turistickým článkom) tak som sa rozhodol, že ho taktiež osviežim niečím, čo prirástlo k srdcu mne.

Film je pokladaný za najmladšie umenie, nakoľko bol jeho vznik podmienený mnohými faktormi a to hlavne z technickej oblasti (objavy v optike, taktiež vývoj fotografie a svetlocitlivých materiálov, ale aj objavy v biológií ako napríklad doznievanie obrazu na sietnici oka). Aj napriek jeho krátkej histórii našiel medzi mnohými ľuďmi obľubu, čo bola orná pôda alebo skvelé  podhubie, pre vytvorenie filmových festivalov zarytým fanúšikom. Myslím, že aj pričinením Karola Plicku, významného fotografa, kameramana a etnológa, ktorý mapoval zvyky a tradície, kroje a odevy, spevy a piesne Slovákov, mohol aj na Slovensku vzniknúť filmový festival nesúci názov Etnofilm. Jedná sa o najstarší filmový festival na Slovensku a je venovaný práve Plickovmu odkazu – zameriava sa a prezentuje filmy etnologického charakteru (ale samozrejme, keďže sa jedná o medzinárodný festival, tak v takom globálnom merítku, nie je to zamerané len na slovenský film). Momentálny ročník je v poradí dvadsiaty a bude prebiehať v Čadci od 20-23. 11. 2018. Do hlavnej súťaže sa prihlásil rekordný počet filmov – 173 zo 47 krajín (komisia festivalu vybrala do hlavnej súťaže 46 filmov z 27 krajín.

Myslím, že nie je tajomstvom, že mnohé folkové zoskupenia čerpajú z historických tém a etnografické prvky radi zaraďujú do tvorby. Zakomponovanie ľudovej slovesnosti do textov, alebo tradičných hudobných nástrojov do aranžmánu, sa stalo bežným javom. Domnievam sa, že tento filmový festival by preto mohol byť prínosný nielen milovníkom filmu, či folklóru ale aj hudobníkom, ktorí majú k tradičným kultúrnym hodnotám blízko a radi ich využívajú vo svojej tvorbe.

Program festivalu bude skutočne pestrý. Okrem ostrieľaných tigrov na poli slovenskej audiovízie (Barabáš, Ťapák, Trančík) sa festival venuje aj mladým tvorcom. Vo štvrtok 22. 11 ráno bude blok venovaný práve týmto autorom. Okrem filmov budú na festivale aj sprievodné podujatia – spomenúť môžem napríklad prednášku slovenskej etnologičky Kataríny Nádaskej, ktorá sa venuje písaniu príjemných knižiek o zvykoch, poverách, strašidlách či mágii (jednu z nich sme na Bese už aj recenzovali – klikni sem).

Problém tohto festivalu vidím jedine v jeho nie príliš vyhovujúcej časovej rovine. Keďže sa festival koná cez pracovné dni, neočakávam nejakú horibilnú účasť, ale budem rád, ak sa na festivale stretneme. Kompletný program nájdete na obrázku nižšie.

Author: Ad-mi-rall

Fotograf, občasný redaktor a gynekológ amatér

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *