Arkona a jej odkaz v metalovej hudbe

 

Píše sa rok 1168 a v Európe padá posledný pohanský odpor Slovanov, ktorý je dodnes symbolom zašlej slávy predkresťanského kultu. Áno, píšeme o legendárnej Arkone, slovanskej svätyni na ostrove Rujana, mocenskom a náboženskom centre slovanského kmeňa Ránov. Táto pamiatka sa stala natoľko ikonickou, že sa jej odkaz  značne premietol aj do pohanskej metalovej subkultúry.
 
Je všeobecne známe, že severovýchodné územie dnešného Nemecka medzi Labem a Odrou bolo v stredoveku obývané slovanskými kmeňmi, konkrétnejšie polabskými Slovanmi. V našom rozprávaní sa dostávame ku kmeňu Ránov. Tí boli súčasťou kmeňového zväzu Luticov. Ránovia obývali ostrov Rujanu a ich náboženským centrom bola svätyňa boha Svantovíta na opevnenom hradisku Arkona s kráľovský sídlom v Korenici. Význam svätyne umocňuje aj fakt, že sa z nej samotnej postupne stalo chrámové mesto. Svätyňu na hradisku popísali dôkladne doboví kronikári. Dánsky kronikár Saxo Gramaticus mal správy o dobytí Arkony z prvej ruky – jeho otec alebo dedo sa výpravy osobne zúčastnil:

„V strede mesta bola pláň, na ktorej bolo vidieť svätyňu z dreva, veľmi elegantnú stavbu, váženú nielen kvôli kultovej funkcii, ale tiež kvôli soche božstva v nej umiestnenej. Vonkajšia ohrada budovy sa skvela starostlivo vypracovaným reliéfom, kde rôzne podoby boli doplnené hrubým a neuhladeným umením maliarskym…. V budove stála veľká socha, ktorá prevyšovala akúkoľvek mieru ľudského tela. Stála nepohnuto, na štyroch krkoch mala štyri hlavy, dve z nich hľadeli dopredu a dve dozadu… V pravej ruke niesla roh vykovaný z rôzneho kovu, ktorý kňaz ako skúsený obetník napĺňal raz za rok čistým vínom a z uchovania tejto tekutiny predpovedal úrodu v budúcom roku. Tunika bola zhotovený tak, že siahala k holeniam, ktoré boli vyrobené z rôzneho druhu dreva… Neďaleko bolo vidno sedlo a uzda modly a mnohé insígnie božstva. Ich podivuhodnú podobu doplňoval ešte meč neobyčajnej veľkosti, ktorého pošvu a čepeľ zdobil zvláštny druh striebra.“

 

Ak je čitateľom tento popis povedomý, nuž preto, že sa stal inšpiráciou i pre vizuály chrámu vo filme Stara Baśń. Kiedy słońce było Bogiem (v našom prostredí známom aj celkom zvláštnym a nesprávnym českým prekladom – Staré báje Vikingů).
 
Insígnie ako meč, sedlo, uzda a vojnový kôň naznačovali, že išlo o vojnového boha. Na svojom koni Svantovít jazdieval a bojoval proti nepriateľom na svojich neviditeľných nočných cestách. Existoval preto zvláštny dôkaz, ktorý spomína Saxo: „… keď kôň v nočnom čase stál v stajni, ráno ho našli celého pokrytého potom a blatom, akoby prišiel z výcviku a prebehol ďaleké cesty“. Svantovítov kôň bol biely a ľudia ho mali v takej úcte, že aj vytrhnutie chlpu z hrivy alebo chvostu sa pokladalo za zločin. Brať ho na pastvu a vysadnúť naň mohol len sám veľkňaz.

Posvätný kôň bol používaný pri veštbách, ako to bolo známe u polabských Slovanov. Úroda sa veštila po žatve pomocou rohu hojnosti naplneného vínom, či medovinou a obrovským medovým koláčom. Za ním sa kňaz schovával a pýtal sa prítomných, či je vidieť (podobne ako u nás počas sviatkov zimného slnovratu). Pozitívna bola samozrejme jeho neviditeľnosť. Veštenie počas vojnových výprav prebiehalo pomocou dvoch skrížených kopií v troch radách. Dôležité bolo, ktorou nohou kôň prekročil ako prvou. V prípade, že použil ľavú, výprava sa nekonala. V prípad plavieb si celý proces vyžadoval pozitívny výsledok trikrát. Svantovít (a jeho veľkňaz) mal dokonca osobnú družinu 300 jazdcov. Chov koní bol archeologicky doložený na základe pozostatkov žrebčínov v okolí svätyne.

O významnom náboženskom a aj politickom statuse Arkony hovorí aj fakt, že kult Svantovíta (,,ktorého víťazstvo bolo najskvelejšie“) presahoval hranice ostrova, pretože mu odvádzali tribút a dary aj pevninské kmene od Vagrie až po Pomoransko.V jednom prípade si dokonca vykupoval jeho priazeň aj dánsky kráľ Sven. Úlohou kňažského zboru na Arkone boli tiež obrady súvisiace s výročnými slávnosťami pohanského kultu Slovanov. Najväčšou slávnosťou roku bol letný slnovrat a obdobie žní, kedy prichádzali pútinci z celej Rujany a iných krajov, aby obetovali najvyššiemu bohu. Kňazi tiež vyberali v prospech svätyne každoročne  poplatky a tretina koristi bola rozdeľovaná ozbrojenej ochrane božišťa. 

 

Pretrvávajúce konflikty s germánskym svetom pomaly vyčerpávali silný kmeňový zväz. Od 19 mája roku 1168 obliehal Arkonu dánsky kráľ Valdemar I., ktorý ju napokon 15. júna na sviatok sv. Víta dobyl. Predstavu o tom, ako vyzeralo triumfálne víťazstvo kresťanského vládcu nad vzdorovitým pohanským kmeňom Ránov si môžeme živo predstaviť. Sochu Svantovíta nechal rozsekať a spáliť, následne sa zmocnil chrámového pokladu a násilným krstom ponížil posledné zbytky odporu pohanských Slovanov. Pádom Arkony končí v Európe kapitola pohanského náboženstva Slovanov, no ešte vyše 200 rokov sa na Pobaltí bude držať urputne svojej viery jeden baltický národ. O tom si však napíšeme v ďalšom článku. Bez akéhokoľvek preháňania môžeme povedať, že Arkona sa stala legendárnym pojmom a v kultúre Slovanov významným medzníkom. Reflektuje to aj súčasná revitalizácia slovanského pohanstva, a tak nečudo, že sa meno Arkony neraz objavilo v metalovej hudbe. 

Ďalej v skratke spomenieme inšpiráciu Arkonou v názvoch či lyrickej tematike metalových kapiel, kedy v 90. rokoch prichádza s týmto názvom už kultová poľská black metalová kapela Arkona. Ich neprekonateľné nahrávky z roku 1994 demo „Bogowie Zapomnienia“ a full album 1996 „Imperium“ sú pohansky a mytologicky motivované albumy a dodnes vysoko hodnotené počiny. 

Ďalším skvostom na poľskej scéne, ktorý nepriamo odkazoval na pohanské kultové centrum na Arkone bol Behemoth. Ich prvý album, na ktorý si dnes väčšina fanúšikov ani nespomenie, nesie názov „Svantevith: Storming Near Baltic“. Mystický cover art (autorom je známy poľský maliar Stanisław Jakubowski), kde je vyobrazený Svantovít pôsobí skutočne impozantne a táto nahrávka patrí medzi to najlepšie, čo vyšlo na poľskej pagan/black metalovej scéne. Rovnomenná skladba vyšla v tom istom roku na Epčku „And the Forests Dream Eternally“. 
 

 

Približne o 8 rokov neskôr vzniká v Rusku roku 2002 menovec poľskej Arkony a tou je ruská Аркона. Pagan/folk metalové zoskupenie okolo speváčky Máši, dnes už úspešne etablovanej v pagan metalovej hudobnej scéne. Skladbu s pomeovaním hradiska Arkona majú na albume „Гой, Роде, гой!“, ktorého štylizácia pripomína útesy baltického mora, kde práve slovanskí námorníci brázdili vody.


 

Keď sme zakotvili pri ruskej Arkone, s ňou súvisí aj slovenská, respektíve rusínska skupina Ancestral Volkhves, na ktorej albume „Perun do Vas!!!“ hosťovala práve Maša z Arkony. Ancestral Volkhves na tomto albume venovali legendárnej svätyni skladbu „A ruiny prehovoria, keď stíchne čas…“ Album radíme medzi top nahrávky slovenskej metalovej scény vôbec. V minulosti túto tému neopomenuli ani na staršom počine „Son o Iriyi“ v piesni „Svantovit Perun“.  

 

„Nad skalami Arkony týči sa orlie hniezdo
Kde údery vĺn bijú o východné veže
Statočný orol sedí na skalnom tróne
Ochranca slovanských krajov, slobodný syn nebies.“

 

 

 

 

Okrem nich sa na Slovensku vyskytla tématika Arkony aj u dvoch bratislavských formácii, ktoré pričuchli k black metalu. Prvou boli pomerne široko hudobne prezentujúci Ethereal Pandemonium v skladbe „Dark-Age Philosophy“ na albume „jesus.christ@hell.com“. Druhou hordou boli Evil Dead s ich „Mesačným svetlom Arkony“ z jedinej radovej dosky „Spomienky na predkov“.

Na Slovensku tiež existuje obchod s názvom Arkona, ktorý sa venuje distribúcii a predaju šperkov, náramkov, tričiek a rôznych vecí súvisiacich s pohanskou tematikou.

Naši západní susedia sa témou Arkony inšpirovali hlavne v heavy metalovom svete. Najznámejšia je kapela Krleš, ktorá ju koncepčne zaradila do svojho albumu „Slzy Arkóny“ z roku 2004. Okrem nich sa tejto téme venuje aj menej známa hard ‚n‘ heavy formácia Arkona. Mimo tohto subžánru jej svoje miesto v diskografii venovala aj jedna z najdôležitejších kapiel českého doom metalového podhubia Dissolving of Prodigy. Skladba „Rujana“ sa nachádza na pohansky ladenom albume „Loučení se světem pozemským“z roku 2002:

 

„Vytrvej bratře, bys okusil slávu.
Tisíc hlav dej za jeho čtvrtou hlavu.
Ním krev Vánů ti byla dána.
Příkladem vzdoru budiž nám Rujana.“
 
 

 

 

 

 

Aby sme sa ešte nakrátko vrátili do Poľska, Svantovítovou družinou sa inšpirovala aj Gontyna Kry, ktorej napokon nevydané demo, nieslo titul Kawaleria Swaroga. A meno Arkony sa objavilo aj v titule piesne od ich krajanov Abusiveness.

Na záver pridávame čerešničku na torte a tou je skladba od legendárnej pagan/black/folk metalovej kapely z Ruska – Temnozor. Na albume „Folkstorm of Azure Nights“ majú skladbu s názvom „Arkona“, pričom v grafike ku albumu bola vyobrazená aj samotná predstava o svätyni.


 
 
Napísal: Stanislav (S.) a Raslavien

Author: S.

Zakladateľ a šéfredaktor Besu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *