Diablova súťaž o knihu Satanizmus v 21. storočí

Kniha slovenského autora transgresívnej fikcie Sebastiána Jahiča Satanizmus v 21. storočí analyzuje okrem samotnej náboženskej podstaty satanizmu aj jeho prepojenie na black metalovú scénu. Okrem prekladov satanistickej biblie od Sándora Laveya, ide vôbec o prvé dielo tohto zamerania na Slovensku. Recenziu na knihu si môžete prečítať aj v odbornom religionistickom časopise Religio tu. Za prispenia vydavateľstva Sol Noctis sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o túto knihu. Nebude to však úplne ľahké!

Satan, diabol, čert, omietkový démon – zlá bytosť, ktorá má v našom jazyku viacero pomenovaní, súvisiacich s náboženstvom, folklórom, či svetom súčasných mémov. V rôznych civilizáciách a historických obdobiach stála táto nadprirodzená bytosť pri ľudstve ako obraz jeho temnej stránky. Zobrazovanie tejto postavy sledujeme od starovekých civilizácií na Blízkom východe, cez kresťanskú architektúru a umenie (ako pokušiteľa, či toho čo nás nabáda konať zlo), až po súčasnú kultúru v jej najrôznejších podobách.

Úloha

Vašou úlohou je poslať nám minimálne 3 rôzne pomenovania temnej bytosti (diabla, satana, čerta) v rôznych iných kultúrach a jazykoch (malá nápoveda: napríklad v poslednej recenzii na našom webe je obsiahnutý v názve kapely). Nemusí ísť o vyslovene monoteistickú bytosť a môžete čerpať z kultúr, náboženstva a folklóru celého sveta. Musíte však poslať minimálne 3 rôzne pomenovania. Výhodou v žrebovaní bude ak pošlete ďalšie tri, šesť, deväť pomenovaní (jednoducho násobky troch), vtedy sa vaša šanca zvyšuje.

Už teraz sa tešíme na vaše odpovede. Výherca bude vyžrebovaný 9. júna v piatok. Ten kto nám zašle najviac rôznych pomenovaní vyhrá jednu knihu Satanizmus v 21. storočí automaticky. Vyhrávajú teda dvaja – jeden šťastlivec a ten najšikovnejší. Vaše odpovede posielate na náš email: beswebzine@gmail.com do predmetu napíšte Diablova súťaž

Pretože satan, diabol vládne!

Author: Bes Webzine

1 thought on “Diablova súťaž o knihu Satanizmus v 21. storočí

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *